Pressemeddelelse:

Motorstyrelsen følger ikke loven, når man prisfastsætter specialbiler

Forsiden

 Uddybende gennemgang af sagerne

  Lovgrundlaget

Fornægtelserne

Om mig

Kontakt

 

Jeg har tidligere fået Landsskatteretten til at skrive om en dokumentfortegnelse at den "fremstår som et dokument fremstillet til lejligheden uden agivelse af, hvorfra dokumentets oplysninger stammer." Jeg ville nok kalde det dokumentfalsk.

I dag, d. 7 maj 2019, har jeg fået en aktindsigt, hvor der er en dokumentfortegnelse hvoraf et fremsendt telefonnotat, hvis indhold i øvrigt er faktuelt forkert, ikke fremgår.  Ved telefonsamtalen chattede kundeservicemedarbejderen med en navngiven person i værdifastsættelsesafdeingen. Chatloggen er ikke gemt, men kundeservicemedarbejderne nævnte specifikt at grunden til at man ikke svarede var, at man ventede på svar fra undertegnede, med navns nævnelse. Problemet var bare at man endnu ikke havde spurgt mig. Ifølge telefonnotatet er det fabrikken, som man ventede på svar fra, men denne havde henvist til den danske agent (mig) Skærtorsdag. Telefonsamtalen fandt sted en uge senere. Hvad er det, der sker?

Er der nu igen konstrueret et dokument til lejligheden?

Ulovligt grundlag, manglende grundighed - og benægtelser, når man blive taget med hele armen i kagedåsen.

 

Dette er metoderne, man bruger i Motorstyrelsen. I bedste fald er det uvidenhed, men det gør det stadig ikke lovligt!

Det seneste jeg har oplevet er, at en navngiven medarbejder ved Motorstyrelsen overfor en kunde påstår at man ikke har lavet hans værdifastsættelse fordi man venter svar fra mig (med navns nævnelse). Dette til trods for, at jeg ikke har fået en forespørgsel. Flot trick at spille mine kunder ud mod mig!

Jeg har også lige set, at Alfa Romero 4C af Motorstyrelsen vurderes til at være mere værd brugt ends som nye selvom dette strider mod intentionerne af loven, som siger at en bil, der ikke har været registrerert i landet før eller som har mistet sin identitet som følge af reparation, ikke må overstige nyprisen. Loven er fra før der var noget, der hed flexleasing, men intentionen er klar.

Det kan ikke lade sig gøre at få aktindsigt i en oversigt over køretøjer med delvis afgift (leasingkøretøjer), hvor der ikke er betalt afgift, for eksempel fordi prisen ikke kan vedtages.

 

Uvidenhed og manglende sammenligningsmateriale må aldrig pålægge borgere og virksomheder højere skatter og afgifter end der er lovgrundlag for!

 

En brugt bil skal prisfastsættes efter handelsprisen i registreringsklar stand ved salg til bruger i Danmark. Brugtprisen uden afgift må ikke overstige nyprisen, ligeledes uden afgift.

Seneste skud på stammen er en bil fra 2015, som i 2019 er sat til omtrent samme handelspris som nyprisen på trods af, at registreringsafgiften er blevet sat ned.

Dette betyder at der er krævet afgift af en værdi uden afgift, som er ulovligt høj.

I 2. halvår 2018 landede tre sager på mit bord: Alle tre sager havde udenlandske priser som en del af grundlaget. I ingen af sagerne havde den reelle danske handelspris indgået i vurderingen.

Man underkender min viden som dansk agent for Caterham Cars gennem 17 år og sammenligner efterfølgende selv med et falsum, som man i hvert fald ikke anfører at man gennemskuer. I samme sag bruger man en udbudspris på 189.800, til trods for at bilen senere blev udbudt til 174.500,  som værdigrundlag uagtet at bilen kun indbragte 145.000.

Man dokumenterer handelsprisen uden afgift med priserne i England og Tyskland på trods af, at dette stider mod en kendelse ved Højesteret. Efterfølgende benægter man at have brugt den udenlandske pris i afgørelsen og hævder med en selvfremstillet vejledning i hånden at det er i overensstemmelse med loven at bruge udbudsprisen.

EU har godkendt den danske model under forudsætning af, at det er den aktualiserede handelspris, der udgør grundlaget for afgiftberegningen.

I 2019 har man igen brugt den for høje udbudspris som grundlag for handelsprisen uagtet at man nu vidste bedre.

I en sag om en Opel Omega EVO 500 er den eneste ”handelspris” der sammenlignes med en artikel i et bilblad, hvor prisen er baseret på priser på en tysk internetside. Dette har jeg fra journalisten, som skrev artiklen. Jeg har ellers en mail fra Motorstyrelsen, hvori der står at man aldrig hverken alene eller i overvejende grad benytter den udenlandske værdi.

I en sag om en Lotus Omega bruges samme artikel, nu krydret med en udbudspris på en enlig BMW M5 samtidig med at man konstaterer at at en Alpina B10 er sammenlignelig, dyrere end en M5 men at der ikke er nogen til salg. Til gengæld afviser man at bruge en anden Lotus Omega som ”ikke i registreringsklar stand” på grund af en mindre kosmetisk skade på bagkofangeren.

For så vidt angår værdien af en M5 er det almindelig viden at priserne er gået amok i både Danmark og i udlandet. For godt et år siden var der tre til salg i Danmark, alle omkring Kr.170.000, nu stod den enlige til 470.000. Der var – og er – en Alpina B12 til salg til Kr. 300.000, hvilket betyder at den er afskrevet til ca 15% af sin nypris. Havde denne afskrivningsprocent været benyttet på Lotus Omegaen havde der været enighed om handelsprisen, men i andet forsøg hos Motorstyrelsen konstateres at Lotus Omegaen er dyrere end Alpinaen. En Lotus Omega er baseret på en Opel. En Alpina er baseret på en BMW. De fleste med en smule interesse for biler vil mene at en BMW nyder større prestige end en Opel.

Jeg har dokumenteret at prisen i Danmark for specialbiler inklusiv afgift sagtens kan være lavere end prisen i Tyskland, hvor dansk afgift naturligvis ingen værdi har. Dette til trods har jeg, via en aktindsigt, dokumentation for, at man benytter udbudspriser uden afgift til at fastsætte værdien af en Ferrari.

 

Alle fremsatte påstande kan naturligvis dokumenteres.

Læs mere om sagerne her