Pressemeddelelse:

Motorstyrelsen følger ikke loven, når man prisfastsætter specialbiler

Forsiden

 Uddybende gennemgang af sagerne

  Lovgrundlaget

Fornægtelserne

Om mig

Kontakt

 

Lovgrundlaget:

 

Registreringsafgiftloven

Bekendtkørelse om Registreringsafgiftloven på Retsinformation.dk

Bemærk at linket er til den pr. d. 5 februar 2019 gældende bekendtgørelse. Den skifter jævnligt som politikerne får nye idéer.

 

Af §10 fremgår det:

For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov. Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres.

Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi kan ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Er køretøjets pris som nyt ukendt, fastsættes prisen skønsmæssigt.

Motorstyrelsen læner sig op ad Den juridiske Vejledning afsnit E. A. 8, som findes her:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921369

Igen er linket aktuelt d. 5 februar 2019 - hvordan det udvikler sig er lige nu ukendt.

 

I starten af vejledningen er der en masse links til retspraksis, men disse omhandler alene om hvorvidt der er registreringspligt i Danmark. Ikke om det er i orden at benytte sig af en udbudspris minus 5% som vejledningen foreskriver.

Bemærk ordlyden i lovteksten:

"...fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres."

Danmark har været nødt til, af hensyn til varernes frie bevægelighed, at forpligte sig til at behandle alle lige. Derfor skal der kun betales registreringsafgift af den reelle handelsværdi i Danmark.Jeg er klar over at det er en øv-regel at administrere fordi den eneste måde dette reelt ville kunne gøres var ved at indføre en rapporteringspligt for alle handler. Det er yderemere et problem at de fleste dyre biler ikke sælges med fuld registreringspligt, men helt ærligt:

Hvor står det at fordi der er lavet møgregler, så må der forvaltes efter imaginært høje og udokumenterede handelspriser?

Det er Motorstyrelsens pligt at undersøge hvad biler sælges for, Ikke hvad biler sættes til salg for, ifølge loven.

Det er op til vore politikere at sørge for, at reglerne er til at administrere efter - samtidig med at EU ret overholdes. Måske er det på tide at kigge registreringsafgiften efter.

Motorstyrelsen forsvarer sig hele tiden med "den juridiske vejledning", som er et af Skatteforvaltningen udarbejdet dokument, som er et fint arbejdsredskab, men hvis indhold kun kan betragtes som vejledende da det er en egen fortolkning af reglerne. Der står dog nævnt retspraksis - deriblandt at man anvender den aktualiserede handelspris, hvilket siden også benægtes.