Pressemeddelelse:

Motorstyrelsen følger ikke loven, når man prisfastsætter specialbiler

Forsiden

 Uddybende gennemgang af sagerne

  Lovgrundlaget

Fornægtelserne

Om mig

Kontakt

 

Om mig:

Jeg er dansk repræsentant for Caterham Cars og har derfor været i Landsskatteretten med SKAT otte gange, hvoraf hovedparten af sagerne i et eller andet omfang har drejet sig om biler. Min succes-rate er indtil videre 8-0.

Jeg har sågar fået Landsskatteretten til at udtale om et dokument fremlagt af SKAT, at det fremstod som et papir fremstillet til lejligheden uden angivelse af, hvorfra dokumentets oplysninger stammede. Jeg mener således at have et rimeligt kendskab til både systemet og emnet motorbeskatning.

Ud over biler arbejder jeg blandt andet med validering af medicinsk produktion og kan en hel del inden for plastindustrien. Både med proces, teknik  og lidt validering.

Jeg har aner fra Nordjylland, så når jeg bliver sur over noget, så bralrer jeg først op, men bliver jeg rigtigt sur, så bliver jeg stille – og så er det på tide for modstanderen at overveje om det er en god ide at skifte taktik.

Jeg har tit fået at vide at jeg har et farverigt sprog. Bare rolig, selvom jeg kan tale som en havnearbejder er jeg egentlig ret skikkelig og jeg kunne aldrig finde på at blive voldelig.