Pressemeddelelse:

Motorstyrelsen følger ikke loven, når man prisfastsætter specialbiler

Forsiden

 Uddybende gennemgang af sagerne

  Lovgrundlaget

Fornægtelserne

Om mig

Kontakt

 

Fornægtelserne:

 

 

Loven siger "Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres."

På denne baggrund har SKAT nægtet en borger at anvende værdien af medbragt flyttegods efter værdien i det land, hvor han havde købt den. Sagen gik hele vejen til Højesteret.

Imidlertid har jeg mange gange set, at SKAT og nu Motorstyrelsen benytter den udenlandske værdi for at finde den danske værdi uden afgift.

I en sag om en Caterham i efteråret 2018 konfronterede jeg Motorstyrelsen med dette fordi der stod følgende i afgørelsen:

 UK priserTyske Priser

Først benægtede man telefonisk, at priserne overhovedet var anvendt i afgørelsen, men for det første gælder det som i en retssal at det der er sagt ikke kan gøres usagt selvom der nedlægges forbud mod at medtage oplysningen ved kendelsen og at det dermed ikke kan undgå at få betydning. For det andet står der jo direkte at materialet er anvendt til at dokumentere værdien uden afgift.

Siden fik jeg denne:

30/01-2019 - email

”Der er i vores værdifastsættelse på den konkrete sag ikke anvendt udenlandsk annoncemateriale som direkte grundlag for værdifastsættelsen.

Vi har dog skelet til udenlandsk materiale som baggrundsmateriale ved fastsættelse af køretøjets handelspris.”

Der står direkte at priserne er anvendt som dokumentation for værdifastsættelsen.

Siden har jeg d. 11/03-2019 fået denne, også per email:

”Det er dog vigtigt for mig at understrege, at en dansk handelspris aldrig vil blive fastsat alene eller overvejende ud fra, hvad et tilsvarende køretøj er annonceret til i udlandet.”

Hvordan hænger det sammen med, at der i sagen om en Opel Omega EVO500, som står beskrevet i sagerne alene er brugt en artikel i Bil Magasinet (her i den trykte udgave, men som siden blev lagt på hjemmesiden her, som ifølge journalisten er baseret på priserne på mobile.de?

Ved den senere sag om en Lotus Omega var samme artikel den overvejende grund til værdifastsættelsen i første omgang. Senere blev værdien reduceret, men ikke i forhold til det danske markeds afskrivninger på specialbiler.

For resten har journalisten i den nyligt udkomne "Retro Revyen 2019" revurderet værdien af en Lotus Omega til 149.000 uden afgift - uden jeg kender baggrunden for denne pris.

Jeg mener, at det er stærkt kritisabelt, at Motorstyrelsen med benægtelser af fakta forsøger at snige sig udenom, når man er blevet taget med hele armen i kagedåsen. I stedet bør man, af egen drift, tage sagerne, hvor man har kvajet sig, op til revurdering.